Interviewcollectie Nederlandse Veteranen

De Interviewcollectie Nederlandse Veteranen
Welkom bij de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen (ICNV) van het Nederlands Veteraneninstituut. In deze collectie zitten verhalen van Nederlandse veteranen die hebben deelgenomen aan één of meerdere oorlogen, gewapende conflicten of vredesmissies waarbij Nederland sinds 1940 was betrokken. Denk hierbij aan veteranen die tijdens de Tweede Wereldoorlog, in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea, maar ook in Korea, Libanon, Bosnië, Irak, Afghanistan en vele andere landen als militair hebben gediend. De collectie draagt bij aan het vergroten van de bekendheid met ervaringen van Nederlandse veteranen en onze kennis van de Nederlandse militaire geschiedenis. Dit geluidsarchief met verhalen van Nederlandse veteranen is niet alleen toegankelijk voor veteranen en hun familieleden,  maar ook voor journalisten, beleidsmakers, onderzoekers, onderwijspersoneel en anderen geïnteresseerden.

Wat is het voor collectie?
De interviewcollectie geeft met haar bijna 1.200 interviews een gevarieerd beeld van de ervaringen van militairen tijdens hun uitzending en is een boeiende aanvulling op archieven, boeken en films hierover. De collectie geeft inzicht in de beleving, sociale verhoudingen en het dagelijkse leven van een militair voor, tijdens en na een missie en maakt duidelijk hoe die ervaringen het verdere leven van de veteraan hebben beïnvloed. De collectie bestaat uit geluidsfiles en aanvullende feitelijke gegevens van de geïnterviewde veteranen. Ieder interview, dat gemiddeld 2,5 uur duurt, is per tien minuten samengevat en voorzien van trefwoorden. Ruim 700 interviews zijn op dit moment volledig openbaar en online te beluisteren. Voor het gebruik van de overige interviews gelden restricties.

Interviews luisteren?
U kunt de interviews na registratie en inloggen online beluisteren. Na registratie ontvangt u per mail direct de inloggegevens waarmee u toegang heeft tot de interviewcollectie. Alleen onder strikte voorwaarden en met speciale toestemming van het Nederlands Veteraneninstituut krijgen gebruikers toegang tot de restricted interviews. Als u een account wilt aanvragen, kunt u dat hier doen.

Meer informatie?
Meer informatie over de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen?
Ga dan naar de website van het Nederlands Veteraneninstituut of mail met vragen naar icnv@nlveteraneninstituut.nl

Deze website is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van