Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Gebruikersvoorwaarden voor de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen

 

  1. De gebruiker van de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen dient zich bij het Veteraneninstituut, de beheerder van de collectie, te registreren door het invullen van naam,  e-mailadres en een eigen gekozen wachtwoord.
  2. De gebruiker van de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen dient de gebruikersvoorwaarden en eventuele geldende restricties voor het gebruik van (een) interview(s) te respecteren.
  3. De gebruiker van de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen dient bij het gebruik van (een) interview(s) als bron te  vermelden:  Nederlands Veteraneninstituut (VI), Interviewcollectie Nederlandse Veteranen (ICNV), [nummer van het interview]. Het Nederlands Veteraneninstituut ontvangt graag een exemplaar van de publicatie waarvoor het/de interview(s) als referentiebron is gebruikt.
  4. De gebruiker van de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen mag informatie uit de collectie niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  5. De gebruiker van de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen  vrijwaart het Nederlands Veteraneninstituut van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit aan de collectie ontleende gegevens.