Interview met ECMM / EUMM veteraan in Balkan uitgezonden als Reservist Koninklijke Landmacht, Team Leader / Monitor. op Kukes, Albanië

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Albanië en Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en loopbaan. Als reserve officier werd de geïnterviewde uitgezonden. De geïnterviewde ging via Bosnië naar Albanië. Hij vertelt over zijn EUMM functie te Kukes. Hij uit zijn kritiek op de politieke organisatie en het beperkte mandaat. Zijn bijdrage noemt hij hierdoor zeer gering. Tijdens zijn tweede uitzending was de geïnterviewde betrokken bij het Demining Centre van UNMAC. Hij vertelt over zijn werkzaamheden en uit zich kritisch over de gang van zaken. De beloofde fondsen kwamen niet waardoor niet alle mijnen geruimd konden worden. De geïnterviewde gaat in op zijn terugkeer in Nederland en uit zich kritisch over Defensie en het veteranenbeleid en vertelt tot slot over zijn veteranenactiviteiten.

Interviewgegevens

Interview
1008 
Interviewdatum
09 maart 2010 
Interviewer
Arie Jan van Hees 
Project
ICNV