Interview met UNAVEM veteraan in Angola uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Monitor op Chicondo nabij Huambo

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Angola in het kader van UNAVEM. De geïnterviewde vertelt eerst uitgebreid over zijn militaire opleiding en loopbaan in Nederland. De geïnterviewde vertelt over zijn taak als VN waarnemer en over zijn post nabij Huambo. De geïnterviewde gaat in op de politieke situatie en hoe deze veranderde. UNITA ging steeds meer aanslagen plegen in het MPLA gebied. Door het oprukken van de regeringstroepen naar de zetel van UNITA in Huambo werd het steeds onrustiger in het gebied van de geïnterviewde. De geïnterviewde gaat in op de emotionele, schokkende dingen die hij meemaakte. De geïnterviewde zat geïsoleerd maar vond een manier om te evacueren. Hij vertelt over een korte gijzeling die volgde. De geïnterviewde gaat in op de verwerking van zijn ervaringen en vertelt over zijn activiteiten na terugkeer in Nederland.

Interviewgegevens

Interview
1010 
Interviewdatum
24 maart 2010 
Interviewer
Arie Jan van Hees 
Project
ICNV