Interview met ECMM / EUMM veteraan in Balkan uitgezonden als Reservist Koninklijke Landmacht, Waarnemer op Gnjilane, missiepost Kosovo

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde werd uitgezonden naar Kosovo als waarnemer. De geïnterviewde gaat eerst in op zijn opleiding en loopbaan en de motivatie voor zijn werk. De geïnterviewde was erg geïnteresseerd in politiek en het proces van democratisering. Hij gaat in op zijn werkzaamheden in Kosovo en op het belang van kennis van de situatie. De geïnterviewde vertelt over het rapporteren met betrekking tot de naleving van het vredesakkoord. De geïnterviewde wist goed informatie te verkrijgen. Hij vertelt over het uitwisselen van informatie en het samenstellen van Special reports. De geïnterviewde vertelt over het belang van onpartijdigheid en hoe hij hier een keer een fout in maakte. De geïnterviewde geeft aan dat de situatie langzamerhand verbeterde en vertelt over zijn idee voor vergevingsprojecten. De geïnterviewde gaat in op de nog gevoelige politieke situatie in Kosovo en zijn blijvende betrokkenheid hierbij na terugkeer in Nederland. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
1014 
Interviewdatum
23 maart 2010 
Interviewer
Florien Linck 
Project
ICNV