Interview met KNIL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Beroeps KNIL, Sergeant op Bandoeng

De geïnterviewde is geboren in Nederlands-Indië. De geïnterviewde groeide hier op en ging hier naar school. Tijdens de Japanse bezetting kwam hij onder andere in het interneringskamp Meester Cornelis terecht. De geïnterviewde beschrijft het leven in de kampen. Een keer kwam hij in de gevangenis terecht waar hij slecht werd behandeld. Ondanks dat hij heel sterk was kwam hij toch in het ziekenhuis. Veel mensen stierven. De geïnterviewde spreekt over de ontwikkelingen na de bevrijding. Hij was hier erg teleurgesteld over. Hij had het slechter onder de Indonesiërs dan onder de japanners. Op een gegeven moment mocht hij zijn nationaliteit kiezen en koos voor de Nederlandse. Hij meldde zich aan voor militaire dienst in 1948. Hij vertelt over opleidingen en hoe hij uiteindelijk bij de paramilitairen kwam. De geïnterviewde vertelt over de rol van het KNIL in Java en praat over de politionele acties, verschillende oorlogshandelingen waar hij niet altijd achter stond. Later is de geïnterviewde uitgezonden naar Korea. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
1016 
Interviewdatum
24 maart 2010 
Interviewer
Bart Wagenaar 
Project
ICNV