Interview met UNPROFOR / UNPF veteraan in Voormalig Joegoslavië uitgezonden als Beroeps Bepaalde Tijd Koninklijke Landmacht, Hospik op Srebrenica

In het tweede interview vertelt de hospik over de val van de enclave en hoe hij probeert zo goed mogelijk te helpen zelfs als dat tegen zijn eigen gevoel ingaat. Hij is betrokken bij de hulpverlening na de aanval waarbij Raviv van Rensen is omgekomen. Na zijn thuiskomst beseft hij dat het goed is dat hij direct zijn verhaal kwijt kon. Hij heeft veel geschreven en dat helpt hem nog steeds. Nu vertelt hij zijn verhaal regelmatig aan diverse media. Hij wil bereiken dat mensen de eenzijdige berichtgeving kunnen nuanceren. Bovendien was hij actief bij de reünievereniging van Dutchbat III.

Interviewgegevens

Interview
1084 
Interviewdatum
13 september 2010 
Interviewer
Manon Westenbroek 
Project
ICNV