Interview met SFIR veteraan in Irak uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, CIMIC-functionaris op CPA-House As Samawah

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Irak en Afghanistan. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en functie voor hij op uitzending ging. De geïnterviewde ging met SFIR 3 naar As Samawah. De geïnterviewde was CIMIC-functionaris en moest Landbouw en Veeteelt oppakken. De geïnterviewde vertelt hoe hij deze functie vervulde. Er deden zich allerlei problemen voor vanwege onervarenheid en overvallen van konvooien. De geïnterviewde gaat in op zijn verschillende werkzaamheden en beschrijft de gevaarlijke situatie. In Afghanistan had de geïnterviewde onder andere als taak een inventarisatie te maken van de aanwezige bevolkingsgroepen. Hij was gelegerd in Pol-e-Khomri, een afgelegen en gevaarlijk gebied. De geïnterviewde gaat in op het belang van goed functioneren als een groep en dat hier nog wat aan verbeterd kan worden bij de opleiding. De geïnterviewde gaat tot slot in op zijn terugkeer in Nederland en reflecteert op zijn uitzendingen.

Interviewgegevens

Interview
1090 
Interviewdatum
02 augustus 2010 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV