Interview met UNTAG veteraan in Namibië uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marechaussee, Rechterhand districtscommandant Marechaussee te Rundu op Rundu

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Namibië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn tijd bij de Marechaussee. In Namibië werd de geïnterviewde in Rundu geplaatst. Als functie had de geïnterviewde het monitoren van de Swapol in de aanloop naar de verkiezingen. Hij vertelt over zijn werk op het districtsbureau. Hij vertelt over dreiging en demonstraties door de Koevoet. Het was gevaarlijk want de Marechaussee was ongewapend. De verkiezingen verliepen goed. De geïnterviewde gaat in op de onderlinge sfeer tijdens de uitzending en vertelt over zijn verlof in Zuid-Afrika.

Interviewgegevens

Interview
1094 
Interviewdatum
16 juni 2010 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV