Interview met Operation Desert Storm veteraan in Israël, Saoedië-Arabië, Turkije uitgezonden als Beroeps Koninklijke Luchtmacht, Commandant 5 GGW op Diyarbakir

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Turkije in het kader van operation desert storm. De geïnterviewde vertelt over zijn militaire opleiding. Hij kwam bij de Geleide Wapens in Stolzenau. De geïnterviewde werd uitgezonden toen er luchtverdediging werd aangevraagd door Turkije vanwege bedreiging met Scud-aanvallen vanuit Irak. De geïnterviewde vertelt over de legering in Diyarbakir en gaat in op de organisatie van de missie. De geïnterviewde gaat in op zijn manier van leiding geven en uit zich kritisch over de gang van zaken. De geïnterviewde gaat in op een fout in de NAVO-apparatuur wat bijna tot ernstige situaties had geleid. De geïnterviewde vertelt over de verschillen met de Turkse Defensie. De hiërarchie was hier een stuk strakker. De geïnterviewde vond het belangrijk openlijk zijn ervaringen en mening te delen en deed dit via een tijdschrift. De geïnterviewde uit zich kritisch over de organisatie van Defensie en vertelt tot slot over de medische zorg in Diyarbakir.

Interviewgegevens

Interview
1101 
Interviewdatum
09 augustus 2010 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV