Interview met UNTSO veteraan in Midden Oosten uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, waarnemer/batalion UNMO/ Inspection information Officer op Damascus in appartement

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar het Midden-Oosten en Irak. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Hij was officier en werd als waarnemer uitgezonden. De geïnterviewde was gestationeerd in Damascus. Het eerste half jaar werkte hij op observatieposten. De geïnterviewde beschrijft zijn werkzaamheden en gaat in op de internationale samenwerking. Het tweede halfjaar was de geïnterviewde inspectieofficier. Hij vertelt over het wantrouwen bij de Iraniërs en de Russen. De geïnterviewde vertelt over de aanloop naar de uitzending naar Irak. De geïnterviewde vertelt over zijn legering en omschrijft de situatie in Noord-Irak. De geïnterviewde uit zich kritisch over de Turkse mentaliteit. De geïnterviewde gaat tot slot in op de invloed van de uitzendingen en vertelt over zijn veteranenactiviteiten.

Interviewgegevens

Interview
1113 
Interviewdatum
06 juli 2010 
Interviewer
Bart Wagenaar 
Project
ICNV