Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, hospik op West Java, Poerwokarta en Bandoeng

Deze man was journalist en communist. Hij beschrijft dat in 1949 al cynisme bestond onder de manschappen over de missie in Nederlands Indië. Toen ze op de boot terug naar Nederland zaten, kwamen veel collega's hem al gelijk geven: hij had voorspeld dat het zo zou aflopen. Hij vindt het goed dat er naderhand erkenning is gekomen voor deze veteranen en dat er ook aandacht besteed is aan de Indonesië-weigeraars: het vergde volgens hem moed om te blijven weigeren.

Interviewgegevens

Interview
1124 
Interviewdatum
06 december 2008 
Interviewer
Gielt Algra 
Project
ICNV