Interview met Anders veteraan in uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, CDT JTF Romeo op Durrës HQ

Deze veteraan ging bij de mariniers en werd uitgezonden naar Albanië als bataljonscommandant. Het was een humanitaire missie, maar het waren wel crisisomstandigheden. De voorbereiding op de missie ging erg gehaast. Hij werkte hier samen met verschillende nationaliteiten en was commandant van de Task Force. Hij drong aan op zo min mogelijk uiterlijk vertoon om de vluchtelingen niet teveel te imponeren. Het contact met Den Haag liep goed, al waren er wel wat verschillen van inzicht. Ook ervoer hij het afschuiven van verantwoordelijkheid op hem als er iets mis dreigde te gaan. Hij is trots dat zij als Task Force vele vluchtelingen heen en weer gebracht hebben in relatief korte tijd. Hij is er ook trots op dat hij commandant was.

Interviewgegevens

Interview
1137 
Interviewdatum
28 september 2010 
Interviewer
Florien Linck 
Project
ICNV