Interview met Operatie Provide Comfort veteraan in Noord-Irak uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, compagniescommandant op Habur, Zakho en Batufa

De geïnterviewde is beroepsofficier bij de mariniers en heeft diverse uitzendingen meegemaakt. Zijn eerste was Irak en zijn laatste UNMEE. Hij bewaart aan zijn uitzendingen goede herinneringen en heeft aan elke uitzending wel een goede kennis of een wijze les overgehouden. Hij heeft zich tijdens de uitzendingen zelden of nooit onveilig gevoeld en gebruikt zijn herinneringen om er met kinderen over te praten voordat zij voor de eerste keer ter communie gaan. Hij heeft geen negatieve gevolgen ondervonden van zijn uitzendingen en kijkt er met genoegen op terug.

Interviewgegevens

Interview
1142 
Interviewdatum
24 september 2010 
Interviewer
Bert van Elk 
Project
ICNV