Interview met IFOR SFOR EUFOR veteraan in Voormalig Joegoslaviƫ uitgezonden als Beroeps Bepaalde Tijd Koninklijke Landmacht, sectie commandant antitank-peloton op Novi Travnik

Na een heftige schoolperiode op een katholiek internaat in België meldt de geïnterviewde zich bij de Luchtmobiele brigade. Hij komt bij het 13e, wat nog aan het bijkomen is van de ervaringen in Srebrenica. Hij komt bij het antitankpeloton, een elitegroep binnen luchtmobiel. Hij wordt in mei '99 uitgezonden naar Bosnië. Hij vertelt hoe zij in een rustige periode zich benaderbaar en open opstellen; veel spreken met de lokale bevolking. In 2002 gaat hij in een vroeg stadium mee naar Afghanistan, waar hij met zijn groep een area of responsibility grenzend aan Kabul beveiligd. Hij beschrijft de opbouw van Camp Warehouse en hoe zij binnen een internationale troepenmacht op hun eigen wijze opereren.

Interviewgegevens

Interview
1143 
Interviewdatum
18 november 2010 
Interviewer
Bart Wagenaar 
Project
ICNV