Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Compagniescommandant op Cp ACie 44 Painfbat Yatar

Deze man werd enthousiast van een voorlichting over de KMA en meldde zich aan voor de opleiding. Hij werd uitgezonden naar Libanon, waar hij leiding gaf. Hij reed naar posten in zijn gebied en moest ook naar vergaderingen op het hoofdkwartier. Op 6 juli viel Israel binnen. Onder het VN-mandaat mochten zij niets doen. Het begon na een tijdje te vervelen dat Israëls invloed groter was dan die van hen, daarom begon hij een strijd tegen de verveling. Sommigen van zijn collega's bleken achteraf PTSS gekregen te hebben. De missie heeft zijn beeld over Israël veranderd. Hij denkt dat er geen oplossing is voor Libanon. Hij is er trots op dat hij goed leiding heeft gegeven en iedereen heelhuids weer thuis heeft gekregen.

Interviewgegevens

Interview
1164 
Interviewdatum
16 november 2010 
Interviewer
Florien Linck 
Project
ICNV