Interview met SFIR veteraan in Irak uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, G9 - Hoofd CIMIC op Babylon kamp Alpha

De geïnterviewde is zijn gehele militaire carrière geïnteresseerd geweest in en bezig geweest met verandering. Hij acht een aantal gebruikelijke concepten binnen defensie achterhaald en heeft hier altijd tegen gevochten. Hij is betrokken geweest bij het leggen van meer nadruk op de menselijke kant. Als CIMIC-officier, in de rang van kolonel, is hij toegevoegd aan een Pools regiment, dat in Al Hilla, nabij Bazra, is geplaatst. In grote lijnen bepaalt hij de invulling van de civiel-militaire componenten in dit gebied. Hij praat over het werken vanuit een visie en de uitdagingen bij het optreden in een internationaal gezelschap.

Interviewgegevens

Interview
1194 
Interviewdatum
25 november 2010 
Interviewer
Bart Wagenaar 
Project
ICNV