Interview met Anders veteraan in uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, Chauffeur van de commandeur op Marinebasis Parera

Dit is het verhaal van een marinier die veel gezien en meegemaakt heeft in de loop van de tijd: hij was betrokken bij de bevrijding van de door Molukkers gegijzelde school in Bovensmilde in 1977, als lid van de Bijzondere Bijstands Eenheid van het Korps Mariniers. Hij vertelt over ook de verschillende internationale trainingen en zijn plaatsing op de Antillen, waar hij zich als compagnies sergeant-majoor en later als onderofficier van politie ontfermde over Antilliaanse dienstplichtigen die iets hadden uitgespookt. Dit was een zware, maar vaak ook leuke taak. Het interview gaat ook over de impact van het mariniersleven op het thuisfront, die groot is vanwege de vele overplaatsingen en oefeningen.

Interviewgegevens

Interview
1197 
Interviewdatum
22 november 2010 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV