Interview met ISAF veteraan in Afghanistan uitgezonden als Beroeps Bepaalde Tijd Koninklijke Landmacht, Logistiek chauffeur op Kaboel

Als genist met Provinciaal Reconstructie Team uitgezonden naar Kaboel Afghanistan. Geeft duidelijk zijn mening over contacten met militairen uit andere NAVO landen. Hij heeft kritiek op aangedikte berichtgeving van Nederlandse media. Als voorbeeld noemt hij een beschieting tijdens een bezoek van Minister Kamp. Vanwege drankmisbruik en vernielingen voorafgaand aan zijn uitzending had hij zijn kansen voor een opleiding aan de KMS verkeken. De aanwijzing voor uitzending noemt hij zijn redding. Wellicht dat hij anders in een negatieve spiraal terecht was gekomen. Zijn uitzending heeft een positieve uitwerking op hem gehad.

Interviewgegevens

Interview
1198 
Interviewdatum
22 november 2010 
Interviewer
Arie Jan van Hees 
Project
ICNV