Interview met UNMIBH veteraan in Voormalig Joegoslavië uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, inlichtingenofficier op Kiseljak

Deze veteraan heeft lange tijd bij de infanterie gediend en gewerkt voor internationale staven. Na de val van de Muur zocht hij naar een nieuwe uitdaging en was blij dat hij naar het voormalige Joegoslavië kon voor een missie. Hij kon daar weinig nuttig werk doen en heeft zich bij de volgende missie toegelegd op het goed vervullen van de opgedragen taak. Hij had de uitzendingen niet willen missen, omdat het zijn leven heeft verrijkt en hij het idee heeft dat hij iets heeft gedaan op zijn vakgebied. Hij is in 2003 voor het eerst naar Afghanistan gegaan. Hij heeft weinig verbetering gezien. Na zijn pensionnering werkt hij bij Buitenlandse zaken maar ziet in Afghanistan weinig vooruitgang.

Interviewgegevens

Interview
1242 
Interviewdatum
17 december 2010 
Interviewer
Bert van Elk 
Project
ICNV