Interview met ISAF veteraan in Afghanistan uitgezonden als Reservist Koninklijke Landmacht, Functioneel specialist op Kamp Holland, Tarin Kowt, Uruzgan

Geïnterviewde is in het burger bestaan zelfstandig adviseur in de technische bouwbegeleiding, waarbij hij vanuit de gebruikers kant de vertaling naar de techniek, de aannemer, toe maakt. Dit werk heeft hij in feite ook in Uruzgan gedaan. Het probleem in Tarin Kowt was de afstemming tussen Amerikanen en Afghanen. Geïnterviewde reservist had interesse voor de Afghaanse cultuur en uit zich kritisch over de Amerikaanse opstelling. Ook is hij zeer kritisch over Nederlandse media die tijdens zijn verblijf op Kamp Holland een bepaalde toon zette. Bij defensie heeft hij zelf een debriefing aangevraagd, om zijn verhaal te doen rond de heenreis. Hij is verhoudingsgewijs lang onderweg geweest. Het interview gaat zowel over het werk bij de uitbouw van het Afghaanse kamp als over de meer persoonlijke belevenissen van een functioneel specialist in militairenland.

Interviewgegevens

Interview
1254 
Interviewdatum
24 februari 2011 
Interviewer
Florien Linck 
Project
ICNV