Interview met ECMM / EUMM veteraan in Balkan uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, Hoofd Operaties ECMMY op Zagreb

Deze majoor der mariniers werd in 1991 uitgezonden naar Zagreb met een diplomatieke status, voor de ECMM-missie die volgde op het akkoord van Brioni. Hij werd Hoofd Operaties te Zagreb. Maar hij vond dat hij die taak enkel kon uitvoeren als hij ook zélf deelnam aan de monitoring missies naar de onrustige gebieden. Hij en zijn teams werden daarbij door de JNA - op dat moment het Servische leger - constant geïntimideerd. Ze rapporteerden hierover aan EG en nationale regeringen. De spanning liep flink op. Dit is iemand die zich hard wilde maken voor de naleving van de verdragen, maar soms stuitte op diplomaten die geen thuis gaven. Hoewel er ook voorbeelden in zijn verhaal zitten van mooie een-tweetjes tussen diplomaat en militair.

Interviewgegevens

Interview
1260 
Interviewdatum
17 maart 2011 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV