Interview met IFOR SFOR EUFOR veteraan in Voormalig Joegoslavië uitgezonden als Reservist Koninklijke Landmacht, Functioneel Specialist IDEA, CIMIC op Bugojno

Deze man heeft twee carrières die mooi parallel liepen: een militaire en een burger carrière. Als reserveofficier en consultant werd hij in 2001 gevraagd eens mee te komen denken over een inzet in Bosnië van IDEA, een door VNO-NCW in het leven geroepen defensieonderdeel dat hulp biedt aan ondernemers in (post)conflictgebieden. De Bosnische ondernemers werkten alsof ze nog in een planeconomie zaten, en dat pakte niet meer goed uit in de nieuwe Europese contact waarop het land aansluiting moest zien te vinden. Hij deed twee korte uitzendingen, in 2001 en 2003, naar Bosnië en in 2008 en 2010 werd deze man uitgezonden als IDEA-reservist naar Uruzgan. In Afghanistan maakte hij - inmiddels luitenant-kolonel - deel uit van het PRT.

Interviewgegevens

Interview
1262 
Interviewdatum
04 februari 2011 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV