Interview met ISAF veteraan in Afghanistan uitgezonden als Reservist Koninklijke Landmacht, Functioneel specialist, via IDEA (Integrated Development of Entrepreneurial Activities) op Baghlan, Afghanistan

Na een carrière in de financiële wereld, als investment banker en bij de Rabobank voor het MKB, maakte deze reservist in 2005 een ommezwaai in zijn leven. Dat bracht hem in april 2005 op een bijeenkomst over inzet voor de vredesmissie in Afghanistan, in september 2005 zat hij voor twee maanden in Afghanistan. Hij heeft daar gewerkt vanuit IDEA, om een soort kamer van koophandel van de grond te krijgen. Het betrof vooral timmerlieden en metaalwerkers. Respect voor de professionaliteit van de mariniers onder wiens bescherming hij viel komt naar voren in het interview. Hij is zich bewust van de verschillende taakopvattingen van burgers of reservisten en beroeps militairen. Zijn terugkeer in de militaire wereld levert ook grappige situaties op, bijvoorbeeld toen hij zich meldde in zijn uniform uit 1976. Later is de toenmalige luitenant, zijn rang uit diensttijd, voorzitter van IDEA geworden, met de rang van luitenant kolonel. Een man is aan het woord die na zijn uitzending steeds meer ondernemer vanuit idealisme is geworden. Zijn persoonlijke ontwikkeling vormt een rode draad in het interview.

Interviewgegevens

Interview
1264 
Interviewdatum
17 februari 2011 
Interviewer
Florien Linck 
Project
ICNV