Interview met ISAF veteraan in Afghanistan uitgezonden als Reservist Koninklijke Landmacht, Functioneel Specialist CIMIC, Civil Infrastructure op Pol-e-Khomri, Baghlan, Afghanistan

Deze werktuigbouwkundige is drie maal naar Afghanistan uitgezonden als Functioneel Specialist. In 2001-2002 kwam hij bij CIMIC - Civil-Military Co-operation - terecht, omdat hij variatie zocht in zijn werk en graag wat wilde doen aan ontwikkelingshulp. CIMIC sprak hem aan: korte tijd, redelijk vrijblijvend en enige inspraak in de planning. Hij stelde hij zich nadrukkelijk op als functioneel specialist. Van de mariniers kreeg hij te horen achter welke marinier hij zich - als majoor - mocht verschuilen bij beschietingen. Zelf voerde hij veel poortgesprekken met Afghanen, ging regelmatig mee op patrouilles om te checken hoe het stond met de waterputten en renoveerde een gouverneursgebouw. Ook was hij betrokken bij de Waterwet in Afghanistan en de daarmee verbonden shura's.

Interviewgegevens

Interview
1273 
Interviewdatum
24 februari 2011 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV