Interview met UNAVEM veteraan in Angola uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, UNMO/Operations Officer Southern Region op Lubango

Deze majoor in de functie van waarnemer vertelt over zijn uitzending naar Angola. Met de verkiezingen nog in het verschiet, hadden ze te maken met lokale militairen van alle partijen, met name twee majoors (aanhanger van Zavimbi en van Dos Santos), die samen een commissie vormden met een nieuw leger in het verschiet. Op die basis was er samenwerking met de VN. Geïnterviewde “ontgroend” door deze heren, en heeft duidelijk moeten maken hoe er samengewerkt kon worden. Niet alleen in de burgeroorlog na de verkiezingen, maar ook als er ongelukken gebeurden, kreeg hij zicht op leven en dood in Angola. Hij heeft de majoors na de verkiezingen dood aangetroffen in hun dorp, vermoord. Ook kwam hij voor een ethisch dilemma te staan, met dodelijke afloop. Na Angola was het moeilijk thuiskomen in Nederland.

Interviewgegevens

Interview
1288 
Interviewdatum
31 maart 2011 
Interviewer
Florien Linck 
Project
ICNV