Interview met UNPROFOR / UNPF veteraan in Voormalig Joegoslavië uitgezonden als Beroeps Bepaalde Tijd Koninklijke Landmacht, waarnemer-verkenner op Srebrenica

Toen hij in militaire dienst moet, besloot deze man die te vervullen bij het Korps Commandotroepen en in 1994 werd hij uitgezonden naar Srebrenica in de Luchtmobiele Brigade. Zij vormden een extra verkenningspeloton met specialisaties voor bergreddingen en VIP-begeleiding. Hij zag al snel: in dit gebied had je veel meer macht en gezag nodig. De munitie roestte al, en nieuwe werd niet meer doorgelaten door de Serviërs. Maar eenmaal daar gelegerd, wat kon je doen? Je voelde je als militair behoorlijk alleen gelaten, stelt hij. In de winter hakten ze hout, bij gebrek aan diesel voor de kacheltjes. Toen de enclave viel, was deze militair al weg. Later is hij nog naar Centraal-Bosnië uitgezonden en nóg weer later - toen hij als werkzaam was in de lokale politiek - als CIMIC-reservist naar Afghanistan.

Interviewgegevens

Interview
1289 
Interviewdatum
28 februari 2011 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV