Interview met VN veteraan in Korea uitgezonden als Vrijwilliger Koninklijke Landmacht, mitrailleurschutter, Patrouillecommandant, opvolgend groepscommandant op diverse locaties aan verschuivende frontlijn

Deze man werd geboren in een gezin met een Duitse vader en een Creoolse moeder. Zijn vader werd bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vastgezet en zijn gezin werd als staatsvijand gezien. Hierdoor raakte het gezin in armoede. Hij ging vrijwillig bij het leger om mensen te helpen die ook onder oorlog leden. Hij werd uitgezonden naar Korea in het Nederlandse VN bataljon. De training was zwaar en erg gedisciplineerd. De sfeer in het bataljon ervoer hij als goed, hij had geen last van discriminatie. De oorlog in Korea vond hij wreed en onmenselijk. Bij terugkomst bleek zijn gehoor beschadigd en kreeg hij PTSS. Toch heeft hij geen spijt van zijn deelname aan de oorlog, hij heeft het leed van vrouwen en kinderen kunnen verlichten.

Interviewgegevens

Interview
1302 
Interviewdatum
27 januari 2011 
Interviewer
Bart Hetebrij 
Project
ICNV