Interview met IFOR SFOR EUFOR veteraan in Voormalig Joegoslavië uitgezonden als Reservist Koninklijke Landmacht, Media-coördinator op Banja Luka

Deze stedenbouwkundige met een hart voor Defensie nam als majoor in het CIMIC Bataljon deel aan drie missies: SFOR, SFIR en ISAF. Vanuit zijn achtergrond als universitair geschoolde burger geeft hij een verrassend beeld van het militaire bedrijf en zijn eigen rol daarin. Het is als zogenaamd Functioneel Specialist vaak pionieren, roeien met de riemen die je hebt en daarvoor is een flinke dosis inventiviteit, humor en niet bang zijn geen overbodige luxe. Al deze eigenschappen zijn bij deze laconieke reservist in grote mate aanwezig. Een zeer beluisterbaar interview dat een boeiend vertoog is over de voor- en nadelen van hoe missies worden uitgevoerd.

Interviewgegevens

Interview
1304 
Interviewdatum
16 februari 2011 
Interviewer
Martijn van Dijk 
Project
ICNV