Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Oorlogsvrijwilliger Koninklijke Landmacht, MTOO op Medan

In dit interview komt een Indiëveteraan aan het woord die meerdere jaren verantwoordelijk is geweest voor het wagenpark in en rondom Medan. Hij is als oorlogsvrijwilliger uitgezonden en kijkt terug op een goede periode. Hij leefde indertijd nadrukkelijk voor zijn werk en maakt inzichtelijk hoe zijn dagen bestonden uit terugkerende taken. Toch is het voor hem een bevrijdende tijd geweest, ook om weg te zijn uit Nederland en weg bij zijn ouders. Hij geeft aan hoe de oorlogshandelingen weinig dichtbij kwamen, al is hij een paar keer betrokken geweest bij acties.

Interviewgegevens

Interview
1314 
Interviewdatum
23 februari 2011 
Interviewer
Bart Wagenaar 
Project
ICNV