Interview met KNIL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Dienstplicht KNIL, Soldaat in opleiding (1942), Telegrafist (1946-1948) op Tjimahi, Ohasi, Makassar

Deze hoogbejaarde Indisch-Nederlandse veteraan vertelt in een levendig betoog van bijna drie uur over zijn diensttijd bij de KNIL en zijn krijgsgevangenschap in Japan. Begin 1942 kwam hij op als dienstplichtig milicien soldaat bij de genie in Tjimahi. Een ontsnappingspoging naar Australië mislukte en hij werd in maart 1942 krijgsgevangen genomen. Hij werd daarop tewerkgesteld in Japan, in een houtzagerij en in een ijzerertsmijn in Ohasi. Het regime van de Japanse bewakers was relatief menselijk. De dag voor de Japanse capitulatie vond een ernstig mijnongeluk plaats. In 1948 repatrieerde hij naar Nederland en werkte vanaf 1951 bij de luchtmacht.

Interviewgegevens

Interview
1324 
Interviewdatum
17 maart 2011 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV