Interview met ISAF veteraan in Afghanistan uitgezonden als Reservist Koninklijke Landmacht, IDEA op Tarin Kowt

In dit eerste interview met een reservist van IDEA wordt ingegaan op zijn eerste uitzending naar Uruzgan. Hij was verantwoordelijk voor projecten om mensen te betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Door een benaderbare houding en door het gesprek aan te gaan met de lokale bevolking, zag de geïnterviewde een omslag in de houding tegenover de missie. Hij vertelt hoe hij ziet dat allerlei zaken in beweging komen en bij het weggaan heeft hij dan ook het gevoel nog niet klaar te zijn. Hij is nabij een bloederige aanslag geweest in de laatste dagen van zijn eerste uitzending, wat hij onder meer heeft verwerkt in een boek dat naderhand is geschreven.

Interviewgegevens

Interview
1334 
Interviewdatum
16 maart 2011 
Interviewer
Bart Wagenaar 
Project
ICNV