Interview met UNFICYP veteraan in Cyprus uitgezonden als Beroeps Bepaalde Tijd Koninklijke Landmacht, Cmdt MFR Groep op Nicosia

De geïnterviewde heeft drie uitzendingen meegemaakt, waarvan geen enkele in een hoog agressiespectrum. Hij heeft in Cyprus gediend, waar hij het 25 jarige jubileum van de Turkse inval heeft meegemaakt. In Macedonië is hij geplaatst bij een monitoringsteam. Zij hadden de vrijheid om naar eigen inzicht rond te rijden en heeft zo veel van het land gezien en een aantal bijzondere situaties meegemaakt. In zijn laatste uitzending naar een LOT-huis in Bosnië heeft hij zich beziggehouden met televisie- en radioshows die de boodschap van de missie naar buiten brachten. Hij beschrijft de kameraadschap en spanningen tijdens uitzendingen, doet dit aan de hand van interessante anekdotes.

Interviewgegevens

Interview
1341 
Interviewdatum
24 maart 2011 
Interviewer
Bart Wagenaar 
Project
ICNV