Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Infanterist op 7.3.1 Charlie

De Unifilveteraan die in dit interview aan het woord komt, vertelt hoe hij als een jongensachtige man aan de dienstplicht begint. Hij geeft na enige tijd aan open te staan voor Libanon en wordt toegevoegd aan een veel serieuzer onderdeel. Hij is in eerste instantie geplaatst aan de grens met Israël, waar hij enige maanden geïsoleerd op een observatiepost zit, vervolgens aan de grens op een groter kamp en nadat de eenheid betrokken is geweest bij een aantal incidenten met de mannen van Hadad, wordt hij geplaatst meer in het binnenland. Hij praat over beschietingen en het contact met de bevolking. Later in zijn leven is hij nauw betrokken bij het organiseren van veteranendagen.

Interviewgegevens

Interview
1358 
Interviewdatum
11 april 2011 
Interviewer
Bart Wagenaar 
Project
ICNV