Interview met KM veteraan in Nieuw-Guinea uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, Stootspecialist op Geen vaste legering, overal rond Vogelkop Nieuw Guinea

Hij was de jongste marinier van na de Tweede Wereldoorlog en dat heeft hij geweten. Toch is deze politieman met hart en ziel verknocht aan het korps Mariniers. Eind 1951 tot begin 1953 was hij met de mariniers gestationeerd in Nieuw-Guinea ter beveiliging van de Nederlandse belangen daar tegen de achtergrond van de groeiende invloed van Indonesië. Hij veegde eilanden schoon waar invallen door het Indonesische leger hadden plaatsgehad. Na terugkomst carrière bij politie.

Interviewgegevens

Interview
1379 
Interviewdatum
23 maart 2011 
Interviewer
Martijn van Dijk 
Project
ICNV