Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Compagniecommandant op Post 7-11 Yatar

Deze veteraan is in 1980 uitgezonden voor UNIFIL en in 1997 voor SFOR. Hij vergelijkt beide missies. In Libanon was hij compagniecommandant en gaf hij leiding onder geweldsomstandigheden. Het is hem gelukt rust te brengen in het gebied ondanks dat hij door de Israëli behoorlijk werd dwarsgezeten. Hij had veel contact met de lokale autoriteiten. Hij is door de PLO gegijzeld en maakte een schijnexecutie mee. Tijdens zijn tweede missie werkte hij als plaatsvervangend hoofd operatiën op een compound in Sarajevo. Hij gaf leiding aan 10 kolonels van diverse nationaliteiten en fungeerde als buffer tussen de kolonels en de generaal met wie een moeizame relatie bestond. Hij maakte op kantoor analyses en plannen maar was liever buiten onder de mensen zoals in Libanon. Verder begeleidde hij oorlogsmisdadigers per vliegtuig naar Nederland. De confrontatie met deze oorlogsmisdadigers heeft zijn kijk op mens en maatschappij blijvend veranderd

Interviewgegevens

Interview
1384 
Interviewdatum
07 april 2011 
Interviewer
Inge van Zoelen 
Project
ICNV