Interview met Anders veteraan in uitgezonden als Beroeps KNIL, Verpleger op Tjimahi

Geïnterviewde vertelt over zijn jeugd en hoe hij zich meldde bij het KNIL in Nijmegen en 6 weken later al naar Indië ging. Daar kwam hij aan 1947. Hij kwam terecht in het militair hospitaal in Tjimahi en kreeg te maken met behandelingen voor allerlei ziektes, vaak malaria of geslachtziekte. Hij vertelt ook over de periode na de soevereiniteitsoverdracht. In 1953 kwam hij terug vanuit Indië. Uiteindelijk is hij in 1954 naar Korea gegaan, ook daar werd hij verpleeger. Hij vertelt dat hij woont op Bronbeek (Arnhem) en hoe dat is.

Interviewgegevens

Interview
1413 
Interviewdatum
07 juni 2011 
Interviewer
Jos Groen 
Project
ICNV