Interview met MFO veteraan in Sinaï uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marechaussee, Recherchewerkzaamheden/Snelheidscontroles op Verschillende plekken in de Sinaï

Deze Majoor van de Koninklijke Marechaussee heeft vanaf eind jaren tachtig aan in totaal zes missies deelgenomen,in de Sinaï, Congo, Joegoslavië en Afghanistan. Vaak voerde hij politie-taken uit, probeerde verkiezingen in goede banen te leiden of voormalig strijdende partijen zo goed mogelijk te laten samenwerken. Daarbij was er op iedere missie ook tijd voor plezier en goede kameraadschap. Een grote verscheidenheid aan missies geeft een interessant beeld van veelal internationale samenwerking.

Interviewgegevens

Interview
1418 
Interviewdatum
04 mei 2011 
Interviewer
Martijn van Dijk 
Project
ICNV