Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Kwartiermaker, infanterist op Muiderberg

Deze veteraan werd geboren in 1919. Hij had een arme jeugd en kon moeilijk werk vinden toen hij stopte met school. Zijn militaire dienstplicht ging over in voormobilisatie. Hij was in Bergen tijdens de Duitse inval. Later ging hij bij het verzet omdat er mensen met transportmiddelen nodig waren; hij had een handkar. Hij wist niet wie er verder nog bij het verzet zaten, hij had alleen te maken met de persoon boven en de persoon onder hem. Naast transport hielp hij ook mee een spoorlijntje op te blazen en leerde hij schieten met een stengun. Na de oorlog moest hij SS'ers en NSB'ers oppakken en hen en de dorpsgrenzen bewaken. Hij is trots op zijn bijdrage aan het verzet en op het feit dat hij deel uit heeft gemaakt van de Binnenlandse Strijdkrachten.

Interviewgegevens

Interview
1467 
Interviewdatum
31 augustus 2011 
Interviewer
Edith van Loo 
Project
ICNV