Interview met WOII veteraan in Azië uitgezonden als Beroeps KNIL, Luchtfotograaf op omgeving Banjumas en Poerwokerto, Java

Interviewgegevens

Interview
1630 
Interviewdatum
03 december 2015 
Interviewer
Gielt Algra 
Project
ICNV