Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Vrijwilliger Koninklijke Luchtmacht, parachutist bij het Engelse leger, einde WOII op Colchester, UK

Geïnterviewde is veteraan van de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en Nieuw Guinea. Geïnterviewde werd geboren in 1924. Hij beschrijft zijn jeugd en de oorlogsjaren. Vanwege verzetsactiviteiten duikt geïnterviewde onder in Brabant. Direct na de bevrijding van Zuid-Nederland meldt geïnterviewde zich aan voor een training bij de Britse Special Air Service (SAS). Na de opleiding wordt geprobeerd geïnterviewde met andere Nederlanders af te werpen boven het nog bezette deel van Nederland. Uiteindelijk wordt de eenheid ingezet in Duitsland achter de linies om onrust te stoken. Reflecterend vindt hij dat de organisatie van de acties slecht was. In de laatste dagen van de oorlog wordt er een operatie voorbereid naar Noorwegen. Voor vertrek rijdt geïnterviewde met een groepje naar bezet Amsterdam. Het groepje ‘bevrijdt’ onderweg Bodegraven waar de ouders van een groepslid wonen en geïnterviewde bezoekt zijn ouders in Amsterdam. De volgende dag rijden ze terug naar Oostende om terug te gaan naar Engeland. De Nederlanders krijgen de opdracht om zich te melden op het hoofdkwartier in Londen. Geïnterviewde krijgt de opdracht om parachutistinstructeur te worden. Daar heeft geïnterviewde geen trek in. Geïnterviewde en wat collega’s besluiten zich te melden voor de Mariniersbrigade. Ze maken de oversteek naar de Verenigde Staten. De mannen worden met hun gevechtservaring uitgekozen voor de officiersopleiding. Na de Japanse overgave willen de Amerikanen af van de mariniers. In de haast moet de Mariniersbrigade geformeerd worden. Omdat de opleiding in de VS is afgesneden gaat geïnterviewde terug naar Nederland. Uiteindelijk komt geïnterviewde toch in 1946 op Java. Hij komt bij de tanks. Deze tanks dienen vooral als rijdende artillerie. Geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden. De brigade wordt ingekrompen. In het veld wordt dit ontdoken. Geïnterviewde vertelt over zijn ervaring tijdens de Eerste Politionele Actie. Geïnterviewde vertelt over verschillende incidenten tijdens de opmars. Geïnterviewde staat stil bij het sneuvelen van collega’s en bij hoe vaak hij door het oog van de naald is gekropen. Geïnterviewde beschrijft de frustraties rond de einde van de uitzending naar Indonesië. Voor zijn uitzending naar Nieuw-Guinea in 1961 heeft geïnterviewde een zwaar auto-ongeluk gehad. Als hij herstelt is gaat geïnterviewde naar Nieuw-Guinea. In het begin past het stafwerk geïnterviewde niet. Onder Schout bij Nacht Reeser beleeft hij een fijne tijd. Uiteindelijk heeft hij vooral voldoening van deze periode. Er zijn aan Nederlandse zijde maar weinig slachtoffers gevallen. Geïnterviewde beschrijft hoe er over de Indonesische invasieplannen werd gedacht. Uiteindelijk wordt Nieuw-Guinea overgedragen aan de VN, dit maakt geïnterviewde van nabij mee. Geïnterviewde stuurt zijn twee dochters alvast vooruit. Hij vindt het einde van Nieuw-Guinea een schande. Na Nieuw-Guinea verlaat hij snel de dienst en gaat hij over naar het bedrijfsleven en hij staat stil bij zijn religieuze leven.

Interviewgegevens

Interview
1631 
Interviewdatum
04 september 2015 
Interviewer
Gielt Algra 
Project
ICNV