Interview met Bronbeek bewoner

Deze Indië-veteraan werd geboren in 1925. Hij maakte de oorlog mee en ervoer de Duitse intocht als onwerkelijk. Na de bevrijding meldde hij zich aan als oorlogsvrijwilliger. Hij werd geplaatst bij de Stoottroepen in Steenwijk. Na een paar weken opleiding vertrok zijn eenheid met de ‘Willem Ruys' naar Indië, waar hij gelegerd werd in Bandoeng. Hij wijdt in zijn interview liever niet uit over zijn gevechtservaringen, maar hij gaat wel in op het sneuvelen van twee van zijn kameraden. Hij heeft altijd een speciale band gehad met het land Indonesië. Hij is maar liefst 28 keer in zijn leven teruggegaan naar dit land. Hij is de nog enige levende Stoottroeper van zijn eenheid en leeft inmiddels al ruim 10 jaar op Militair Tehuis Bronbeek.

Interviewgegevens

Interview
1653 
Interviewdatum
24 maart 2017 
Interviewer
Arie Jan van Hees 
Project
VIP-Bronbeek