Interview met Bronbeek bewoner

Deze veteraan werd in 1925 geboren in Rotterdam. Hij vond de oorlogsperiode een spannende tijd. Na het einde van de oorlog en na het behalen van zijn HBS heeft hij zich als oorlogsvrijwilliger aangemeld met als doel “ons” Indië te bevrijden. Hij weet achteraf dat dit erg naïef en idealistisch was. Hij kwam in Semarang terecht. Hij heeft nooit moeite gehad met wat hij heeft gedaan. Hij heeft veel op de vijand geschoten, maar stond nooit stil bij het resultaat van die beschietingen. Er was dan ook nooit direct contact met de vijand. Hij schoot met zijn kanon op afstand en had geen idee of hij raak schoot. Terugblikkend vindt hij zijn tijd in Nederlands-Indië een positief intermezzo. Tegenwoordig woont hij op Militair Tehuis Bronbeek.

Interviewgegevens

Interview
1655 
Interviewdatum
24 maart 2017 
Interviewer
Inge van Zoelen 
Project
VIP-Bronbeek