Interview met Bronbeek bewoner

Deze veteraan heeft in zijn jonge jaren de Tweede wereldoorlog meegemaakt. Hij werd in 1946 uitgezonden naar Nederlands-Indië. Hij werd gelegerd rondom Soekaboemi, omdat zijn eenheid onder bezet was, werden er KNIL-militairen toegevoegd ter ondersteuning. Tijdens zijn tijd in Indië zijn er een aantal van zijn kameraden gesneuveld. Zijn compagnie heeft er alles aan gedaan om de gedode jongens terug te vinden. Ze werden uiteindelijk tijdelijk begraven in Baros, waar ze tijdens de wacht werden beschoten. Hij heeft na terugkomst uit Indië altijd met zijn vrouw en kameraden kunnen praten over zijn tijd daar. Na het overlijden van zijn vrouw is hij op Militair Tehuis Bronbeek gaan wonen, waar uiteindelijk bekend werd dat hij aan chronische PTSS lijdt. Hiervoor heeft hij het Draaginsigne Gewonden (DIG) gekregen.

Interviewgegevens

Interview
1657 
Interviewdatum
29 maart 2017 
Interviewer
Florien Linck 
Project
VIP-Bronbeek