Interview met Bronbeek bewoner

Deze veteraan werd geboren in Harderwijk in 1928. De vader van deze veteraan was een beroepsmilitair. Na de oorlog koos hij voor de militaire dienst. Zo vertrok hij eerst naar Indië, waar hij werd gestationeerd op Tempuran. Daarna is hij op uitzending gegaan naar Korea, als de eerste lichting vanuit Nederland. Hij vertelt over zijn meest ingrijpende ervaring en dat is toch wel Hoengsong geweest in Korea, want het ene gevecht was nog niet afgelopen of ze werden alweer in gezet voor de volgende. Er was weinig tijd om na te denken over gesneuvelden. Hij wist niks van Korea toen hij daar naartoe ging. Inmiddels woont hij op Militair Tehuis Bronbeek en daar hebben ze respect voor hem, omdat hij de enige op Bronbeek is die in 1950 in Korea is geweest. In zijn interview maakt hij nog een vergelijking tussen zijn uitzending naar Indië en naar Korea.

Interviewgegevens

Interview
1662 
Interviewdatum
23 mei 2017 
Interviewer
Florien Linck 
Project
VIP-Bronbeek