Interview met een IFOR/SFOR /ISAF veteraan uitgezonden in Voormalig Joegoslavië en Afghanistan met verschillende functies.

De geïnterviewde is in 1995 in militaire dienst gegaan en al enkele maanden later, in 1996, naar voormalig Joegoslavië uitgezonden. Hij is daarna als beroeps bij de cavalerie terecht gekomen en heeft vanuit die functie een tweede uitzending in Bosnië vervult. Hij gaat in op de veranderingen in het land tussen die twee uitzendingen en op de verschillende functies die hij had. Na deze tweede uitzending is hij twee keer in Afghanistan geweest. De eerste keer vervulde hij een functie bij de inlichtingen, de tweede keer was hij Forward Air Controller. Hij gaat onder andere in op de specifieke functies die hij vervuld heeft en de werkzaamheden en procedures die hierbij kwamen kijken. Door gebrek aan toekomstperspectief besloot hij uiteindelijk weg te gaan bij defensie. Hij is nog wel actief als veteraan.

Interviewgegevens

Interview
1692 
Interviewdatum
22 november 2018 
Project
ICNV