Interview met UNPROFOR/UNPF veteraan in Voormalig Joegoslavië uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, boordschutter op de YPR in Srebrenica

De geïnterviewde is na zijn militaire dienst bij de artillerie bij de net opgerichte Luchtmobiele Brigade gegaan. Hij heeft met deze eenheid deel uitgemaakt van Dutchbat III, en is uitgezonden naar Bosnië. Hij was daar ook ten tijde van de val van de enclave, en heeft hier veel meegemaakt. De geïnterviewde vertelt over de situatie ten tijde van de val van Srebrenica, zijn eigen ervaringen en zijn kijk op wat er fout is gegaan. Tot op de dag van vandaag heeft hij last van de gevolgen van zijn uitzending.

Interviewgegevens

Interview
1694 
Interviewdatum
16 januari 2019 
Project
ICNV