Interview met UNPROFOR/UNPF veteraan in Voormalig Joegoslavië uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, BDM chauffeur in Lukavac

De geïnterviewde is als beroepsmilitair bij de Luchtmobiele Brigade begonnen omdat hij zijn grenzen wilde verleggen en avontuur zocht. Hij werd verder opgeleid tot chauffeur van een tankwagen en werd in die functie uitgezonden naar Bosnië. Zijn taak was om in konvooien door het gebied te rijden en andere posten te bevoorraden. Wat hem het meeste bijbleef was het leed dat hij bij de gewone bevolking zag, en hoe mensen in korte tijd heel veel konden verliezen. De geïnterviewde heeft achteraf geen problemen gehad vanwege zijn ervaringen, en dient tegenwoordig weer bij Defensie als reservist.

Interviewgegevens

Interview
1697 
Interviewdatum
01 april 2019 
Project
ICNV