Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Motortransportofficier op Java: meerdere locaties

Dit interview is een vervolg op een eerder interview met deze veteraan. Hierin wordt ingegaan op een aantal zaken dat de vorige keer niet besproken is. De geïnterviewde vertelt over de situatie in zijn omgeving tijdens de Duitse bezetting. Daarnaast gaat hij in op de verzetsacties die hijzelf en anderen pleegden. Ook over zijn militaire opleidingen wordt nog even gepraat. Met deze veteraan zijn meerdere interviews afgenomen.

Interviewgegevens

Interview
1702 
Interviewdatum
12 juni 2019 
Project
ICNV