Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Oorlogsvrijwilliger Koninklijke Landmacht, pionier en explosievenruimer, Sumatra en Java

Geïnterviewde werd geboren in 1926 in Utrecht. Later verhuist zijn familie naar Arnhem. Na het afronden van de lagere school, kon hij niet verder studeren en vond als perronwachter op het station in Arnhem. Toen hij als fietskoerier voor het verzet pakketjes rondbracht, werd hij gearresteerd door de Duitsers waarna hij in concentratiekamp Dachau terechtkwam. Meer dan een jaar zetten de Duitsers hem in als lijkenruimer waarbij hij de doden opstapelde voordat ze naar de verbrandingsoven gingen. Drie maanden na de bevrijding gaf hij zich samen met een groep oud-verzetsmensen op om in Duitsland de Amerikanen te ondersteunen. Toen dat niet doorging, meldden ze zich als vrijwilligers aan voor uitzending naar Nederlands-Indië. Hij kwam als pionier/bommenruimer bij 1-8 R.I Haantjes Bataljon De Veluwe. Bij een explosie op Sumatra raakte hij zwaargewond. Hoewel hij grotendeels herstelde was hij voortaan doof. Hij werd voor 100% afgekeurd en defensie kende hem diverse uitkeringen toe bij wijze van schadeloosstelling. Hij besloot om in de horeca verder te gaan. Jarenlang zette hij zich daarnaast in voor veteranenzaken en was hij betrokken bij onder meer de Bond voor Nederlands Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, BNMO.

Interviewgegevens

Interview
1705 
Interviewdatum
17 januari 2020 
Project
ICNV